Výbor klubu

 

Partneři klubu:

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada, která se schází minimálně 1x ročně.

Výkonným orgánem klubu je 5-členný výbor, v jehož čele stojí jednatel.

Speciální funkcí v klubu je funkce prezidenta, který ji vykonává od založení klubu.

Na hospodaření klubu dohlíží revizor, kterého volí valná hromada.

Kontakt

Cyklistický klub Racing Olešná Radniční 11

Frýdek -Místek, 738 01
racingolesna2015@gmail.com